Ιωάννης Μ. Κωλέττης

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Η εταιρεία μας είναι αφοσιωμένη στο να βοηθά τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων εδώ και 32 χρόνια, πάντα με άριστα αποτελέσματα. Δεν προκαταβάλλεται αμοιβή. Η αμοιβή συμφωνείται επί της αποζημίωσης. Η νομική μας παρέμβαση είναι επιθετική στους υπαίτιους, συμπονετική για τα θύματα και πάντα είναι προσωπική. Η αποστολή μας δεν είναι μόνο η αποζημίωση των θυμάτων, αλλά και η συμβολή μας στην εξέλιξη της νομολογίας με πρωτοποριακές παρεμβάσεις σε συνέδρια και άρθρα σε νομικά περιοδικά του ιδρυτή της εταιρείας Ιωάννη Μ. Κωλέττη Δικηγόρο παρά Αρείω Πάγω. Αγωνιζόμενοι για να κερδίζουμε, ποτέ δεν αποδεχόμαστε την πρώτη πρόταση της ασφαλιστικής εταιρείας για συμβιβασμό εάν αυτή δεν είναι αντάξια των προσδιοκιών μας σε σχέση με την προβλεπόμενη τυχόν δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Αντίθετα καταναλώνουμε χρόνο και προσπάθεια για την μέγιστη αποζημίωση. Προετοιμάζουμε την υπόθεση από την ώρα του ατυχήματος μέχρι την λήψη της αποζημίωσης.

Η πολυετής εμπειρία του ιδρυτή μας Ιωάννη Κωλέττη και των μελών του γραφείου μας επιτρέπει από την αρχή του τραυματισμού σας να σας καθοδηγήσουμε και στα ιατρικά θέματα, πράγμα αναγκαίο για την αποζημίωσή σας. Με συναίσθηση της ευθύνης μας.

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  1982 - 1987
 • UK Car Accident Law, Cambridge University
  2011 - 2012

Ειδίκευση & Εμπειρία

 • Ασκεί δικηγορία από το 1991 και με ειδίκευση στα τροχαία ατυχήματα από το 1993

 • Υπήρξε Εισηγητής επί Νομικών Θεμάτων σε επιστημονικές διημερίδες για τα τροχαία ατυχήματα, ενώ πολλές αποφάσεις  του έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά

 • Υπήρξε μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών

 • Έχει χειριστεί με επιτυχία επί 32 έτη υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, μεταξύ των οποίων και αρκετές που απασχόλησαν την κοινή γνώμη

Νομολογίες & Πρωτοποριακές Αποφάσεις

 • 2994/2020 Μ.Πρ.Αθ.: Ασφαλιστική εκκαθάριση. Δεκτή η ανακοπή επι μη αναγγελίας στον εκκαθαριστή βάσει του άρθρου 92 πτωχευτικού κώδικα.
 • 2542/2020 Εφ.Αθ.: Η εμφάνιση μεταβολίτη της κάνναβης στο αίμα και η εμφάνισή της στα ούρα δείχνει ότι η τοξική ουσία είχε μεταβολισθεί και ο οδηγός δεν τελούσε υπό την επίδραση αυτής κατά την οδήγηση.
 • 841/2020 Μ.Πρ.Αθ.: Επιδίκασε απώλειες εισοδήματος από το έτος 2017 μέχρι το 2047
 • 363/2020 Μ.Πρ.Αθ.: Οδηγός μοτοσυκλέτας με κάνναβη σε αίμα και ούρα. Από την τοξικολογική ανάλυση σε αίμα και ούρα, που ήταν ποιοτική και όχι ποσοτική, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το εάν ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
 • 7014/2019 Εφ.Αθ.: Ο θάνατος της ηλικιωμένης πεζής συνέπεια λοίμωξης του αναπνευστικού, νοσηλευόμενη συνεχώς, είναι απότοκος της νοσηλείας της, λόγω των κακώσεων του ατυχήματος - απογαντισμός - κατάγματα κάτω άκρων. Ο τραυματισμός της πεζής συνδέεται αιτιωδώς με το θάνατο αυτής. Ψυχική οδύνη για 84χρονη θανούσα, 50.000 € στην θυγατέρα και 30.000 € στην αδελφή.
 • 5542/2018 Εφ.Αθ.: Ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι ο ενάγων συνετέλεσε από υπαιτιότητά του στην δημιουργία, άλλως στην αύξηση της ζημιάς του, διότι παρέλειψε να εργαστεί σε άλλη εργασία που δεν απαιτεί μεγάλη σωματική κόπωση και να κερδίσει τα ίδια χρήματα ή τουλάχιστον 500 ευρώ μηνιαίως μηδενίζοντας έτσι, άλλως μειώνοντας τη σχετική ζημία του από την απώλεια των εισοδημάτων του ως πωλητής,  πέραν της αοριστίας του, κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι προσφέρθηκε  στον ενάγοντα άλλη θέση εργασίας, κατάλληλη για τη σωματική βλάβη του με ανάλογες αποδοχές και ότι αυτός αρνήθηκε να την αποδεχθεί. Επιδικάζει μηνιαίες αποδοχές 900 € μηνιαίως βάσει συμφωνίας ότι θα εργαζόταν ως υπάλληλος - πωλητής. 
 • 2968/2018 Μ.Πρ.Αθ.:  αποζημίωση 160.000 € για ηθική βλάβη και 931 ΑΚ
 • 2681/2018 Μ.Πρ.Αθ.: Η εμφάνιση στο αίμα μεταβολίτη της κάνναβης και στα ούρα δείχνει ότι η τοξική ουσία είχε μεταβολιστεί και δεν τελούσε ο θανών υπό την επίδρασή της. Επιδικάστηκε ψυχική οδύνη 100.000 € σε έκαστο εκ των μητέρας και δυο αδελφών
 • 851/2018 Α.Π.: Κρίθηκε ότι ελέγχεται αναιρετικά το εύλογο της αποζημίωσης μόνιμης αναπηρίας του άρθρου 931 ΑΚ
 • 1828/2016 Εφ.Αθ.: Πρόσθετη ηθική βλάβη / μη λήψη υπόψη από το Εφετειο επί προγενέστερης αγωγής, πραγματικών περιστατικών που έλαβαν χώρα μετά την άσκηση της πρώτης αγωγής, - δέχεται πρόσθετη ηθική βλάβη και μόνιμη αναπηρία - 931 ΑΚ
 • 1626/2016 Μ.Πρ.Αθ.: Δυσμενής εξέλιξη της υγείας του παθόντος, ανεξάρτητα εάν υπήρχε ιατρικό λάθος, δεν μπορεί να καταλογιστεί στον παθόντα - αιτιώδης συνάφεια.
 • 2857/2013 Μ.Πρ.Αθ.: επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση στον γονέα που είδε ενώπιόν του να παρασύρεται η κόρη της από αυτοκίνητο και να τραυματίζεται, λόγω του ψυχικού σοκ και της αγωνίας που υπέστη κατά την διάρκεια της παράσυρσης της κόρης της για το εάν ζει ή εάν πέθανε, για την σωματική βλάβη της, μετά της 6523/2014 Εφ.Αθ. (εφετειακή που απέρριψε έφεση των αντιδίκων)
 • 2763/2010 Μ.Πρ.Αθ.: Η πρώτη απόφαση που έκρινε αντισυνταγματικό το επιτόκιο 6% του επικουρικού κεφαλαίου. Τοκοφορία Επικουρικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τους ισχύοντες τόκους υπερημερίας και ΟΧΙ 6%. (1) Το παρεπόμενο, αίτημα για αναγνώριση της υποχρέωσης του εναγομένου Επικουρικού Κεφαλαίου στην καταβολή των αιτουμένων κονδυλίων με το ισχύον εκάστοτε επιτόκιο υπερημερίας είναι νόμιμο, στηριζόμενο στις διατάξεις των άρθρων 345, 346 Α.Κ., καθόσον η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 εδ. 2 ν. 489/1976, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2837/2000, που καθορίζει το επιτόκιο σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου στο σταθερό ποσοστό 6% ετησίως, θεσπίζοντας έτσι ευνοϊκότερη ρύθμιση για το εν λόγω ν.π.ι.δ. σε σχέση με τον αντίδικο του, χωρίς μάλιστα η ρύθμιση αυτή να επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, είναι ανεφάρμοστη ως προσκρούουσα στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 20 παρ. 1 και 25 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ. (2) Παράσυρση Πεζού εκτός διαβάσεως από άγνωστη μοτοσυκλέτα που είχε διανύσει το μείζον του οδοστρώματος. Αποκλειστική υπαιτιότητα του αγνώστου οδηγού μοτοσικλέτας, ο οποίος κινούμενος με αυξημένη ταχύτητα σε κεντρική οδό παρέσυρε πεζό που είχε διανύσει το μείζον του οδοστρώματος και απέμενε μισό μέτρο για να ανέλθει στο πεζοδρόμιο (παράβ. άρθ. 12 § 1, 7, 19 παρ. 1, 2, 3, 39 § 1 Κ.Ο.Κ.). Ομοίως, δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη  διάβασης πεζών, καθόσον δεν αποτυπώνεται στο σχεδιάγραμμα της Τροχαίας.  Σε κάθε δε περίπτωση, όπως εκτέθηκε και ανωτέρω, ο ενάγων κατέβαλε κάθε δυνατή προσοχή και επιμέλεια να διασχίσει την ως άνω οδό και είχε ήδη διανύσει απόσταση 14 μ. Αποζημίωση επί Σωματικής Βλάβης / Βελτιωμένη Διατροφή. Εξαιτίας της κατάστασής του ο ενάγων - παθών αναγκάστηκε προς αποκατάσταση της υγείας του να λαμβάνει βελτιωμένη διατροφή, δαπανώντας καθημερινά για χρονικό διάστημα 120 ημερών από την έξοδό του από το νοσοκομείο το ποσό των 4 € επιπλέον από τις συνήθεις δαπάνες διατροφής του, δηλαδή συνολικά ποσό 480 € (4 € x 120 ημέρες). Η ως άνω δαπάνη με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας, ενόψει του είδους και της βαρύτητας του τραυματισμού του, της αργής πώρωσης του κατάγματος και της ηλικίας του, κρίνεται δικαιολογημένη και ως προς την αναγκαιότητά της και ως προς το ανωτέρω ημερήσιο ύψος της. Αποκλειστική Νοσοκόμα: Οι συγγενείς του παθόντος. Επιδικάσθηκε το σχετικό κονδύλιο αποκλειστικής νοσοκόμας που απαιτείτο καθημερινώς επί 24ώρου βάσεως για όλο διάστημα της νοσηλείας του 79χρονου παθόντος, αλλά και για το διάστημα που αυτός παρέμεινε προς αποθεραπεία στο σπίτι. Τις υπηρεσίες αυτές παρείχαν με υπερένταση των προσπαθειών τους οι οικείοι του (αδελφή και ανηψιά) οι οποίοι προ του ατυχήματος δεν συνοικούσαν μαζί του, έτσι ώστε ο ενάγων να δικαιούται, ως αποζημίωση το σχετικό κονδύλιο. Απόφ. Μον.Πρ.Αθ. 2763/2010
 • 1008/2009 Εφ.Αθ.: Η ύπαρξη στο αίμα του ενάγοντος οινοπνεύματος σε ποσοστό 2,39 γρ. ανά λίτρο αίματος και το γεγονός ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα ανώτερη από την επιτρεπόμενη, ακόμη και εάν εκληφθούν ως αληθινά, δεν αποδείχθηκε ότι τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με το ατύχημα (παραβίαση STOP από έτερο οδηγό).
 • 288/2009 Α.Π. & 1689/2015 Μ.Πρ.Αθ.: Οι τεχνικοί σύμβουλοι των διαδίκων δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις πράξεις που επιτελεί ο πρ/νας για να εκτελέσει το έργο του, λχ επισκέψεις στο επίδικο, ιατρικές εξετάσεις, διότι δεν πρόκειται περί διαδικαστικών πράξεων. Οι τεχνικοί σύμβουλοι των διαδίκων ΜΟΝΟ αφού οι πρ/νες υποβάλλουν την γνωμοδότησή τους και πριν συζητηθεί η υπόθεση μπορούν να αναπτύξουν τις γνώμες τους για την γνωμοδότηση των πραγμ/νων είτε προφορικά στο ακροατήριο είτε  γραπτά. Δεν απαιτείται κλήτευση των διαδίκων ή των τεχνικών συμβούλων τους για την διενέργεια της πρ/νης, ώστε η παράλειψη αυτή να επιφέρει ακυρότητα αυτής, αφού δεν πρόκειται για διενέργεια διαδικαστικής πράξης κατά την έννοια των άρθρων 382 § 1 και 392 § 2 Κ.Πολ.Δ. Οι δε γνωμοδοτήσεις των τεχνικών συμβούλων, όταν συντάσσονται εγγράφως δεν αποτελούν ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, αλλά έγγραφο που εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο
 • 3144/2008 Εφ.Αθ.: Απώλεια εισοδήματος 22χρονου οικοδόμου ως το 50ο έτος της ηλικίας του.

Εισηγήσεις

 • 1η Επιστημονική Διημερίδα Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Ε.Τ.Α.  (Αθήνα, 8-9/5/2009).  Εισήγηση με θέμα: "Νομοθετικός και Νομολογιακός περιορισμός των αξιώσεων αποζημίωσης"  Πρακτικά Διημερίδας - εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2010
 • 3ο Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου  με την συνδιοργάνωση  Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Πάτρα, 24 - 25/9/2010). Εισήγηση με θέμα: "Η προβληματική του επιτοκίου 6% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου - Πρόσφατη Νομολογία πηγή ΕΣΔ".   Η πρώτη απόφαση Δικαστηρίου Αθηνών που έκρινε αντισυνταγματική την τοκοδοσία του Επικουρικού Κεφαλαίου στο 6% αντί του υψηλότερου τόκου υπερημερίας εξεδόθη με την συμβολή του ιδρυτή της εταιρείας μας, Ιωάννη Κωλέττη. 
 • 3η Επιστημονική Διημερίδα Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Ε.Τ.Α. (Ναύπλιο, 1-2/10/2011). Εισήγηση με θέμα: "Μελλοντικές αξιώσεις αποζημίωσης και η απόρριψή τους ως προώρων"
 • 4η Επιστημονική Διημερίδα Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Ε.Τ.Α. (Πειραιάς, 2-3/11/2012). Εισήγηση με θέμα: "Αξιώσεις από τροχαίο ατύχημα κατά το Αγγλικό Δίκαιο"
 • 6η Επιστημονική Διημερίδα Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Ε.Τ.Α. (Λουτράκι, 4-5/10/2014).  Εισήγηση με θέμα: "Άμεση και έμμεση ζημία στο τροχαίο ατύχημα"
 • Συνδιαμόρφωση υπομνήματος προς την ολομέλεια προέδρων ΕΥΘΥΤΑ για Φορολογική Αποζημίωση
 • Ημερίδα Ένωσης Ελλήνων Νομικών (Αθήνα 19/9/2017). Εισήγηση με θέμα: "Πρόσθετη Χρηματική Ικανοποίηση λόγω Ηθικής Βλάβης"
 • Συνεδριο της ΄Ενωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις (ethemis.gr) (Αθήνα, 15/3/2019). Εισήγηση με θέμα: "H Παράδοξη Απόρριψη της Αγωγής ως Προώρου"
 • 6ο Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο  Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου  με την συνδιοργάνωση  Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης κ΄ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 20-21/9/2019). Εισήγηση με θέμα: "Η άμεση Προσβολή των Οικογενειακών Δικαιωμάτων από Αδικοπραξία σε βάρος Τρίτου (συζύγου – γονέα – τέκνου) & Ηθική Βλάβη (εμμέσως ζημιωθέντων)"