Πρόγραμμα 4ης Επιστημονικής Διημερίδας ΕΝΔΙΑΑΕΤΑ

2 & 3 Νοεμβρίου 2012 στον Πειραιά (Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2.11.2012

13.00–14.00: Προσέλευση συνέδρων (καφές υποδοχής)

14.00–14.30: Έναρξη  Συνεδρίου (προσφωνήσεις - χαιρετισμοί)

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

(Ιδιωτική Ασφάλιση )

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

Προεδρεύων-Συντονιστής : Στυλιανός Πατεράκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, ε.τ

14.30–14.45 : «Ποίος δεν θεωρείται ως ζημιούμενος τρίτος και δεν δικαιούται αποζημιώσεως από τον ασφαλιστή (άρθρο 7 ν. 489/76)».

                       Εισηγήτρια : Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης

14.45-15.00  : «Τύχη της ασφάλισης ευθύνης από αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής του δράστη από το θύμα».  

                       Εισηγητής : Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών:

15.00-15.15 : «Ζητήματα ασφαλιστικής αποζημίωσης».

                       Εισηγητής : Παναγιώτης Βρεττός, Δικηγόρος.

15.15-15.45  : Παρεμβάσεις-Ερωτήσεις-Διάλογος

15.45-16.00  : Διάλειμμα  (καφές κλπ)

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Προεδρεύων-Συντονιστής : Ιωάννης Ρόκας, Καθηγητής  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

16.00-16.15  : «Η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης στις ασφαλίσεις ζημιών»

                       Εισηγήτρια : Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

16.15-16.30  : «Ιδιωτική ασφάλιση και δίκαιο προστασίας του καταναλωτή»

                      Εισηγητής : Δημήτρης Αυγητίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Θράκης

16.30-16.45: «Ευρωπαϊκές νομοθετικές εξελίξεις στα θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και προώθησης  ασφαλιστηρίων συμβολαίων».

                        Εισηγήτρια : Εύα Βαρουχάκη, Δικηγόρος

16.45-17.15  : Παρεμβάσεις-Ερωτήσεις-Διάλογος

17.15-17.30  : Διάλειμμα (καφές κλπ)

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

(Θέματα ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου  από την  κυκλοφορία  αυτοκινήτου)

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

Προεδρεύων-Συντονιστής : Στέλιος Μανουσάκης, Δικηγόρος, Πρόεδρος ΔΣΠ.

17.30-17.45 : «Δέσμευση του πολιτικού δικαστηρίου από την ποινική απόφαση»      

                      Εισηγητής : Παναγιώτης Ρουμπής, Αρεοπαγίτης

17.45-18.00: Υπαιτιότητα στο Τροχαίο Ατύχημα:Αρχή Συνετούς Οδήγησης & Αρχή Εμπιστοσύνης–Μία αντιδικία με μακρά ιστορία».

                      Εισηγητής : Ηλίας Κλάππας, Δικηγόρος

18.00-18.15 : «Οι αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο νέος νόμος (4043/12) και η εφαρμογή του στην πράξη-Μείωση της δικηγορικής ύλης και οι επιπτώσεις της»

                     Εισηγήτρια :  Μαρινέττα Γούναρη-Χατζησαράντου, Δικηγόρος

18.15-18.45  : Παρεμβάσεις-Ερωτήσεις-Διάλογος

18.45-19.00 : Διάλειμμα (καφές κλπ)

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Προεδρεύων-Συντονιστής : Σπύρος Κρίκος,  Δικηγόρος.

19.00-19.15  : «Οδήγηση υπό την επήρεια τοξικών ουσιών»

                        Εισηγητής :  Δημήτριος Ασπρογέρακας, Αντιεισαγγελέας Εφετών

19.15-19.30  : «Σωματικές βλάβες και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης»

                        Εισηγητής : Θρασύβουλος Κονταξής, ΔΝ, Δικηγόρος

19.30-19.45  : «Διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών με ενδεχόμενο δόλο»

                        Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλαφάτης, Δικηγόρος

19.45-20.15: Παρεμβάσεις-Ερωτήσεις-Διάλογος

20.15-20.25:  Σύνοψη-Αξιολόγηση-Συμπεράσματα 1ης  ημέρας Συνεδρίου.

                       Επιμέλεια: Ζωή Κουγιουμτζοπούλου,  Δικηγόρος 

20.30 :  Δεξίωση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

ΣΑΒΒΑΤΟ  3.11.2012

09.00–09.30: Προσέλευση συνέδρων (καφές υποδοχής)

 

ΤΡΙΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

(Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα)

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

Προεδρεύων-Συντονιστής : Νικόλαος Κ. Κλαμαρής, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών.

09.30–09.45 : «Ζητήματα ευθύνης εποπτεύοντος κατά την έννοια της ΑΚ 923, από την εμπλοκή εποπτευομένου σε αυτοκινητικό ατύχημα».

                       Εισηγητής : Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, ε.τ.

09.45-10.00 : « Ζητήματα από την ευθύνη πολλών προσώπων σε αυτοκινητικό ατύχημα».                     

                      Εισηγητής : Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

10.00-10.15 : «Συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντος, α) στην πρόκληση του ατυχήματος, β) στην δημιουργία ή την έκταση της ζημίας».

                      Εισηγητής : Βασίλειος Λαμπρόπουλος, Αρεοπαγίτης

10.15-10.30 : «Αστική ευθύνη  κατά τον Ν. ΓΠΝ/1911-Λόγοι απαλλαγής της ευθύνης κατ’ άρθρο 5»

                       Εισηγητής : Γεώργιος Μανουσάκης, Δικηγόρος

10.30-11.15 : Παρεμβάσεις-Ερωτήσεις-Διάλογος.

11.15-11.30 : Διάλειμμα (καφές κλπ)

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Προεδρεύων-Συντονιστής: Γεώργιος Τζανής, Δικηγόρος, Πρόεδρος ΓΔΑ

11.30–11.45 : «Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, ΑΚ 932».

                      Εισηγητής: Κωνσταντίνος Βαλμαντώνης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

11.45–12.00 : «Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους ειδικά στην περίπτωση της ηθικής βλάβης».

                       Εισηγητής: Λάμπρος Κιτσαράς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Θράκης:

12.00-12.15 : «Αξιώσεις αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα κατά το Αγγλικό Δίκαιο»

                       Εισηγητής: Ιωάννης Κωλέττης, Δικηγόρος

12.15–12.45 : Παρεμβάσεις-Ερωτήσεις-Διάλογος

12.45-13.15 : Διάλειμμα (καφές κλπ)

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ENOTHTA

(Δικονομικά θέματα στις αυτοκινητικές διαφορές).

Προεδρεύων-Συντονιστής : Βασίλειος Κούρτης,  Δικηγόρος.

13.15-13.30 : «Ταχεία απονομή δικαιοσύνης»

                       Εισηγητής : Ιωάννης Σπυριδάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών

13.30-13.45 : «Η προβολή πραγματικών ισχυρισμών στον πρώτο και δεύτερο βαθμό στις αυτοκινητικές διαφορές».

                      Εισηγητής : Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής  Θεσσαλονίκης:

13.45-14.00 : «Ζητήματα δεδικασμένου της απόφασης που επιδικάζει αποζημίωση από αυτοκινητικό ατύχημα. Η προσωρινή                                                                                                 ισχύς της αντίστοιχης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων (προσωρινής επιδίκασης)».

                      Εισηγητής: Σπυρίδων Τσαντίνης, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής  Θράκης

14.00-14.45 : Παρεμβάσεις-Ερωτήσεις-Διάλογος

14.45-14.55 : Σύνοψη-Αξιολόγηση-Συμπεράσματα 2ης  ημέρας Συνεδρίου

                      Επιμέλεια: Αλκυόνη Πολυκράτη,  Δικηγόρος  

14.55-15.00: Κλείσιμο Διημερίδας: Γεώργιος Μανουσάκης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Ε.Τ.Α.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Ε.Τ.Α.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Μανουσάκης                              Ζωή Κουγιουμτζοπούλου

Δικηγόρος                                                     Δικηγόρος