Πρόγραμμα πανελλήνιου νομικού συνέδριου 20-21 Σεπτέμβριου 2019 το τροχαίο ατύχημα αστική και ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων μερών

Πηγή & Σύνδεσμος: esd.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 20-21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

                            ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

6ο Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο – Διημερίδα - 20-21 Σεπτεμβρίου 2019

Το Τροχαίο Ατύχημα Αστική και Ποινική Ευθύνη των Εμπλεκόμενων Μερών

Ανάδειξη σύγχρονων προβλημάτων δικαστηριακής πρακτικής

 

Υπό την αιγίδα και συνδιοργάνωση της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης και του Νομικού Περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ της ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

                                                       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

                                                                          Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ

                                             ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 20.09.2019

17.30-18.00

Εγγραφές

18.00-18.30

Χαιρετισμοί

 

                                                               Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

Προεδρεύων – Συντονιστής : Θεοχάρης Δαλακούρας, Καθηγητής Ποινικής Δικονομίας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

18.30-19.15

Ζητήματα ποινικής διαδικασίας επί τροχαίων ατυχημάτων

α) δέσμευση πολιτικών δικαστηρίων από αθωωτική ποινική απόφαση,

β) περιεχόμενο κλητήριου θεσπίσματος – αιτιολογίες.

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Πολιτικής Δικαιοσύνης

Η αμέλεια στα τροχαία ατυχήματα

Άννα Αποστολίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.  

Η υποστήριξη της κατηγορίας στα τροχαία ατυχήματα

Νικόλαος Αποστολίδης, Διδάκτωρ Νομικής, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ποινικής Δικονομίας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

19.15-19.30

Ερωτήσεις - Παρεμβάσεις

19.30-20.15

Η απόδειξη στα τροχαία ατυχήματα,

Αναστάσιος Τριανταφύλλου, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Η ανάλυση του DNA στο τροχαίο συμβάν – Δυνατότητες περιορισμοί,

Λήδα Κοβάτση, Διδάκτωρ – Ιατροδικαστής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Α.Π.Θ.

20.15-20.30

Ερωτήσεις - Παρεμβάσεις

     Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ

                                              ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 21.09.2019

09.30-10.00

Εγγραφές Συνέδρων

                                                             Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

Προεδρεύων- Συντονιστής : Αθανάσιος Kρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

10.00-11.00

Δεδικασμένο από επιδίκαση ηθικής βλάβης και η επέκταση στην περιουσιακή ζημία.

Λάμπρος Κιτσαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Χρηματική Ικανοποίηση για Ηθική Βλάβη - Ψυχική Οδύνη - Η έννοια του ευλόγου.

Ιωάννης Κοτζαμανίδης Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω

Η άμεση προσβολή των οικογενειακών δικαιωμάτων από αδικοπραξία σε βάρος τρίτου (συζύγου – γονέα ή τέκνου) – Ηθική Βλάβη «Εμμέσως Ζημιωθέντων».

Ιωάννης Κωλέττης, Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω

11.00-11.15

Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις

     Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ

                                                            Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

11.15-12.30

Προεδρεύων- Συντονιστής : Γεώργιος Τριανταφυλλάκης Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα καταρτισθείσα από απόσταση ή με ασφαλιστικές επιχειρήσεις εδρεύουσες εκτός Ελλάδας"

Έφη Τζίβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Οι εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης του άρθρου 6β ν.489/76 

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.

Δικονομικά ζητήματα των αυτοκινητικών διαφορών μετά τους ν. 4335/2013 και 4364/2016,

Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικονομικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.  

12.15-12.30

 Ερωτήσεις - Παρεμβάσεις

12.30-13.00

Coffee Brake

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ

                                                             Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

Προεδρεύων- Συντονιστής : Κυριακή Φελεκίδου, Εφέτης Πολιτικής Δικαιοσύνης

13.00-14.00

Παρουσίαση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών «Ο ΣΟΛΩΝ»

Στρατής και Μιχάλης Ονουφριάδης

Η «πρόωρη» μελλοντική ζημία

Kαλλιρόη Παντελίδου, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Η εφάπαξ επιδίκαση της αποζημίωσης κατά το άρθρ. 930 § 1 εδ. 2 ΑΚ.

Βασιλική Βαρσαμάκη, Δικηγόρος Αλεξανδρούπολης

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας - ΑΚ 931

Βιργινία Περάκη, Λέκτορας Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ

14.00-14.15

 Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ

                                                               Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

Προεδρεύων- Συντονιστής : Καλλιρόη Παντελίδου, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

14.15-15.15

Τροχαία από κακοτεχνίες σε οδούς – Ευθύνη ΟΤΑ – Δημοσίου.

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

Νέος κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων: Η εφαρμογή του στην ιδιωτική ασφάλιση αυτοκινήτων.

Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ, Αντιπρύτανης ΠΑΜΑΚ, Διευθύντρια του Διϊδρυματικού ΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική» της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. και του Τμήματος Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ

Αυτοκινούμενα οχήματα νέας τεχνολογίας και Κ.Ο.Κ. Ρυθμιστικές αναγκαιότητες και προκλήσεις. Η περίπτωση των ηλεκτρικών πατινιών".

Γρηγόρης Μ. Μιχαηλίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC), Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και Κοινοτικός Δικηγόρος Κύπρου.

15.15-15.30

Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ

                                                             Ε΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

Προεδρεύων- Συντονιστής : Πούλιος Αναστάσιος, Δικηγόρος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

16.30-17.30

Ο θεσμός της αντασφάλισης και η αποζημίωση των παθόντων σε τροχαία ατυχήματα.

Ηλίας Κλάππας, Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω

  

 Το Κοινοτικό κεκτημένο στην Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και η παραβίασή του στη Ελληνική Έννομη Τάξη - Περιπτώσεις:

α) Η εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης των προσώπων του άρθρου 7 του Ν. 489/76 (οδηγός-κύριος-κάτοχος-ασφαλισμένος κλπ. του ζημιογόνου αυτοκινήτου)

β) Ο περιορισμός της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου όταν συντρέχει ως υπόχρεος οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης ή ασφαλιστικό ταμείο (άρθρο 19 παρ. 5 του Ν. 489/1976).

Γεώργιος Αμπατζής Δικηγόρος ε.τ.

Εκτέλεση κατά Επικουρικού Κεφαλαίου

Μακρίδου Καλλιόπη, Καθηγήτρια Αστικού Δικονομικού Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

17.30-17.45

Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ

                                                          ΣΤ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

Προεδρεύων- Συντονιστής : Αργύριος Χουρμουζέλης, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης

17.45-18.30

Μέθη Οδηγού - Πεζού – Θέματα Απόδειξης

Kυριακή Μαντενιώτου - Λυρατζοπούλου, Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο.

Βασίλειος Σιαπέρας, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης